Środa Popielcowa 2024

Data wydarzenia : 14/02/2024


W środę popielcową rozpoczęliśmy czas Wielkiego Postu. Popiół na naszych głowach i słowa « Prochem jesteś i w proch się obrócisz » przypomniały nam naszą marność i naszą przemijającą ziemską egzystencję. Bóg  który nas stworzył jest wieczny, a my jesteśmy Jego stworzeniem. Każdy z nas jest w oczach Bozych bardzo ważny, bo za każdego umarł Boży Syn. Pragniemy tę prawdę sobie uświadomić w tym czasie Wielkiego Postu, nawracając się i zmieniając nasze życie . Chcemy naprawiać nasze relacje z Bogiem i naszymi braćmi i siostrami.

Autor zdjęć :