Sakramenty


Święte sakramenty

Sakramenty Święte to według Katechizmu Kościoła Katolickiego skuteczny znak łaski, ustanowiony przez Chrystusa i powierzony Kościołowi. Obejmują one wszystkie etapy i najważniejsze momenty z życia chrześcijanina.

Chrzest swięty

chrzest-swiety

W naszej Wspólnocie istnieje możliwość przyjecia sakramentu chrztu św. (z wpisem do ksiąg w parafii francuskiej, której jestesmy częscią), jak i przygotowania do sakramentu, który będzie udzielony w Polsce.
W celu ustalenia terminu chrztu i spotkania z rodzicami i chrzestnymi, należy skontaktować się z duszpasterzem.


Bierzmowanie

bierzmowanie

Sakrament bierzmowania udzialany jest osobom, ochrzczonym, po I Komunii Świętej. W naszej polskiej wspólnocie przygotowanie do Sakramentu Bierzmowania trwa jeden rok. Katechezy dla chętnych do bierzmowania rozpoczną się od września 2024.


Eucharystia

eucharystia

Uroczystość przyjęcia Jezusa Eucharystycznego do swego serca dzieci przeżywają w III klasie szkoły podstawowej (wiek około 8-10 lat). Dzieci uczestniczą w katechezie, która realizowna jest przez naszą wspolnotę. Istnieje możliwość, aby do Pierwszej Komunii Świętej w naszej wspólnocie przystąpiły dzieci z klas trzecich uczeszczające na katechezie w innych wspolnótach lub Polskich Szkołach (np. W Paryżu). Konieczne jest minimum 3-letnie przygotowanie. Nie ma takiej możliwości, aby dzieci nie uczestniczące w katechezie przyjęły Pierwszą Komunię Świętą po jednorocznym przygotowaniu.
Zapraszamy do zapisania dziecka na katechezę prowadzonej przez naszą wspolnótę w Neuilly-sur- Marne (szczegóły do uzgodnienia z duszpasterzem).


Pokuta

pokuta

Sakrament pokuty i pojednania jest sprawowany w każdy piątek jak i w każdą
niedzielę przed Mszą świętą.
Istnieje także możliwość skorzystania z tego sakramentu w innym czasie po uprzednim skontaktowaniu się z duszpasterzem.


Namaszczenie chorych

namaszczenie-chorych

Wizyty w szpitalu lub domu chorego z modlitwą, czy udzieleniem komunii św i sakramentu namaszczenia chorych są możliwe i polecane.
Kontaktować się z duszpasterzem dla ustalenia godziny i miejsca wizyty.


Małżenstwo

malzenstwo

Można również przygotwać się do sakramentu małżeństwa. Zarówno sakrament małżeństwa jak i przygotowanie do niego odbywają się po indywidualnym ustaleniu z duszpasterzem.