Nasza historia


Patron naszej wspólnoty

Duszpasterze

 • Aktualnie :

  Ks. Mateusz DZIEDZIC (aktualnie) / Tel. : 07 67 46 72 81 / E-mail : mateuszdz38@gmail.com

 • Wrzesień 2015 - Sierpień 2021 :

  Ks. Michał BIEDAK

 • Styczeń 2014 - Czerwiec 2014 :

  Ks. Robert CZARNOWSKI

 • Wrzesień 2014 - Grudzień 2014 :

  Ks. Krzysztof NOWAK

 • Listopad 2011 - Czerwiec 2014 :

  O. Andrzej URBANEK

Historia wspólnoty

Rok 2011

Początki naszej wspólnoty sięgają 13 listopada 2011 r. Wtedy to zostały zainicjowane Msze Święte w języku polskim. Spotykaliśmy się raz w miesiącu by uczestniczyć w Eucharystiach, które sprawował dla nas polski ksiądz z pobliskiej parafii. Gromadziliśmy się w kaplicy francuskiej La Roseraie Saint-Eloi w Chelles. W miesiącach wakacyjnych, ze względu na wyjazdy rodaków, następowała przerwa w naszych spotkaniach.

Rok 2014

Po wakacjach 2014 r. przeszliśmy pod opiekę Polskiej Misji Katolickiej we Francji. W dniu 12 października 2014 roku ustanowiono oficjalnie nowy Polski Ośrodek Duszpasterski w Chelles, której duszpasterzem – z nominacji Rektora Polskiej Misji Katolickiej we Francji księdza infułata Stanisława Jeża – został ksiądz Krzysztof Nowak – duszpasterz w Meaux. Msze Święte w języku polskim odbywały się nadal raz w miesiącu.
Przełomowym wydarzeniem w naszej wspólnocie była Pasterka w Boże Narodzenie 2014 r. którą uroczyście sprawował Ks. prałat dr Krystian Gawron – vice-rektor Polskiej Misji Katolickiej we Francji. Była to pierwsza Pasterka w naszej krótkiej historii i zgromadziła wielu Polaków z Chelles i okolic.

Rok 2015

W niedzielę 11 stycznia 2015 r. spotkaliśmy się na kolejnej comiesięcznej Mszy św., której przewodniczył nowo mianowany przez PMK we Francji - ksiądz Robert Czarnowski - sekretarz Polskiej Misji Katolickiej we Francji. Duże zmiany przyniósł 2015 r. Już przed wakacjami grupa Polaków zaangażowała się w szukanie kościoła na coniedzielną Mszę Świętą w języku polskim. Dzięki ich staraniom, pomocy Polskiej Misji Katolickiej we Francji, oraz przychylności proboszcza z Neuilly-sur-Marne, który otworzył nam drzwi swojego koscioła, nasza wspólnota mogła się rozwinąć.

Po raz ostatni spotkaliśmy się w kaplicy La Roseraie Saint-Eloi w Chelles we wrześniu 2015 r. Wtedy to poznaliśmy naszego obecnego duszpasterza, Księdza Michała Biedaka, który miesiąc wcześniej przyjechał z Polski i w ten sposób rozpoczął pierwszy rok pracy w Polskiej Misji Katolickiej we Francji. Ks. Michał na początku września został mianowany przez nowego już księdza Rektora Polskiej Misji Katolickiej we Francji – Ks. Bogusława Brzysia - naszym duszpasterzem. Dzięki umowie między Polska Misją Katolicką we Francji a parafią francuską oraz aprobacie francuskiego biskupa Saint-Denis, od października naszym nowym miejscem coniedzielnej Mszy Św. stał się kościół Saint Baudile w sąsiedniej miejscowości Neuilly-sur-Marne.

Niedziela, 4 października, była dla nas dniem wyjątkowym. Zagościliśmy w nowym Domu Bożym, gdzie od tej pory co niedzielę o godzinie 9.30 spotykamy się na Mszy Świętej w języku polskim. Od tego czasu wiele się w naszej wspólnocie zmieniło. Przede wszystkim przybyło wielu „parafian” powiększając i ubogacając wspólnotę. W czasie adwentu przeżywaliśmy już trzydniowe rekolekcje, w czasie Świąt Bożego Narodzenia, spotykaliśmy się przez cztery kolejne dni, począwszy od uroczystej Pasterki, przez Boże Narodzenie i Święto Św. Szczepana, a skończywszy na Niedzieli Świętej Rodziny, kiedy to przeżywaliśmy odnowienie przyrzeczeń małżeńskich i błogosławieństwo każdej rodziny.

Rok 2017

Od dłuższego czasu zastanawialiśmy się nad Świętym patronem naszej wspólnoty. Ostatecznie naszym orędownikiem w niebie został Święty Papież Jan Paweł II. Nasza prośba została przedstawiona Polskiej Misji Katolickiej we Francji, w ramach której funkcjonujemy i została przez nią zaaprobowana. Decyzja o nadaniu Polskiemu Ośrodkowi Duszpasterskiemu patrona w osobie Świętego Jana Pawła II wybrzmiała w niedzielę 17. stycznia kiedy to do naszej wspólnoty przybył Ks. Bogusław Brzyś – Rektor Polskiej Misji Katolickiej we Francji. Podczas Eucharystii, w koncelebrze z proboszczem francuskiej parafii – ks. Nicolas Maine oraz naszym duszpasterzem – Ks. Michałem Biedakiem, ks. Rektor dokonał aktu nadania wspólnocie Świętego Patrona oraz poświęcił obraz Św. Jana Pawła II, który zawisł we francuskim kościele, w którym się gromadzimy.

Po Mszy Świętej cała wspólnota udała się na spotkanie opłatkowe, któremu towarzyszyły bożonarodzeniowe inscenizacje oraz wspólne kolędowanie. Mamy nadzieję na ciągłe powiększanie się i rozwój naszej wspólnoty, dlatego zapraszamy wszystkich Polaków, których w tych okolicach jest tak wielu, na nasze Msze Święte w każdą niedzielę o godz. 9.30 do kościoła St. Baudile w Neuilly-sur-Marne.