Pielgrzymka do Bazyliki Saint Denis

Data wydarzenia : 23/01/2022


W niedzielę 23 stycznia 2022  Stowarzyszenie św. Jana Pawła II zorganizowało pielgrzymkę do Bazyliki Saint Denis. W kościele Saint Denys de l’Estrée o 9. 30 pielgrzymi uczestniczyli we Mszy św. wraz z miejscową Polską Wspólnotą. Po Eucharystii miejscowy duszpasterz Polaków ks. Zdzisław Początek poprowadził nabożeństwo przed obrazem Matki Bożej Częstochowskiej. Popołudniowy program to zwiedzanie z przewodnikami pięknej katedry i bazyliki Saint Denis.  W programie pielgrzymki  znalazło się również zwiedzanie Nekropolii królów francuskich pochowanych we wspomnianej bazylice Saint Denis.

Autor zdjęć : Marcin Duran