Data ogłoszenia : 29/10/2023


  1. W środę 1 listopada Uroczystość Wszystkich Świętych o 9.00 Różaniec z wypominkami za zmarłych. W czasie tej modlitwy bedziemy mogli podejść przed ołtarz i zapalić symbolicznego znicza za naszych bliskich zmarłych. O 9.30 Msza św. Można jeszcze składać kartki z imionami osób które chcemy polecić w wypominkach,  czyli wspólnej modlitwie Kościoła. Kartki są dostępne przy wyjściu z kościoła.
  2. W czwartek 2 listopada Dzień Zaduszny. O 20.30 Różaniec z wypominkami.  0 21.00 Msza św. za wiernych zmarłych wypominanych. 
  3. W piątek 3 listopada o 19.00 Różaniec z wypominkami. O 19.30 Msza św. za wiernych zmarłych wypominanych.  Wcześniej od 18.00 możliwość spowiedzi. Jest to I piątek miesiąca listopada.
  4. W przyszłą niedzielę 5 listopada o 9.00 Różaniec z wypominkami. O 9.30 Msza św. Po Eucharystii zmiana tajemnic różańca Róży Św. Faustyny.
  5. W przyszła środę 1 Listopada Polska Misja Katolicka we Francji zaprasza wszystkich Rodaków na Cmentarz Les Champeaux w Montmorency, zwanym Panteonem Emigracji Polskiej, gdzie znajdują się groby m.in.  Adama Mickiewicza, Cypriana Kamila Norwida, Juliana Ursyna Niemcewicza i wielu innych Polaków.  Wspólnie chcemy oddać hołd pochowanym tam wybitnym Polakom i modlić się za naszych zmarłych. O godzinie 14. 30 na tymże Cmentarzu zostanie odprawiona Msza Święta w intencji zmarłych pochowanych tam Polaków.
  6. Dziękuję wszystkim którzy przygotowali Uroczystość odpustową naszego patrona Św. Jana Pawła II.  Dziękuję za przygotowanie liturgii i dekoracji w kościele Dziękuję tym którzy uczestniczyli w Uroczystości w strojach regionalnych. Wyrazy wdzięczności za przygotowanie Sali i za przyniesione dary na wspólne przyjęcie. Wszystkim za wszystko « Bóg zapłać». 
  7. Dziękujemy członkom Róży Św. Faustyny za prowadzenie modlitwy  Różańcowej   oraz  wszystkim zaangażowanym w dzisiejszą liturgię.
  8.  Mamy nową stronę internetową naszej Wspólnoty. Adres to : polacyrodacy.com
  9. Zapraszamy na kawę i ciasto. Za przygotowanie ciasta dziękujemy.
  10.  Dobrej niedzieli i dobrego tygodnia dla wszystkich.