Data ogłoszenia : 21/04/2024


  1. W piątek 26 kwietnia Msza święta o 19.00. Wcześniej od 18.30 możliwość spowiedzi.
  2.  Kwietniowe «Spotkanie ze Słowem Bożym» odbędzie się w Piątek 26 kwietnia o  20.00 w  Sali Saint Baudile. Na spotkanie przynosimy swoją Biblię. Zapraszamy wszystkich chętnych.
  3. Przyszła niedziela 28 kwietnia to V Niedziela Wielkanocna. Msza święta o 9.30. Wcześniej od 9.00 możliwość spowiedzi. W przyszłą niedzielę zapraszamy dzieci przygotowujące się do I komunii świętej i ch rodziców.
  4. Budynek parafialny gdzie mamy okazjonalne spotkania w Sali Saint Pierre, gdzie w soboty jest katecheza i Polska Szkoła został zamknięty przez komisje z Urzędu Miasta. Nie spełnia on norm do publicznych spotkań. Czekają go prace remontowe aby mogł spełnić wymagane normy. Katecheza parafii francuskiej i inne spotkania zostały przeniesione do Kaplicy Sainte Marie. My rownież bedziemy korzystali w wolnych terminach z sal w kaplicy Sainte Marie i innych dostępnych salach. Czeka nas więc mała reorganizacja.  Rodzice w tygodniu otrzymają wiadomość i adresy naszych spotkań. Pan Bóg czuwa nad nami więc spokojnie dokończymy rok szkolny i katechetyczny.  
  5. Dziekuję za dzisiejszą liturgię.
  6. Zapraszamy na ciasto i kawę. Za przygotowanie ciasta dziękujemy.
  7.  Dobrej niedzieli i dobrego tygodnia dla wszystkich.