Objawienie Pańskie

Data wydarzenia : 02/01/2022


W niedzielę 2 stycznia obchodziliśmy Uroczystość Objawienia Pańskiego. Ta Uroczystość przypomina nam że Pan Jezus przyszedł zbawić nie tylko swych rodaków z Narodu Wybranego ale jest Zbawicielem wszystkich ludzi i wszystkich narodów. W naszych modlitwach w tym dniu pamiętaliśmy o  misjonarkach i misjonarzach, głoszących Ewangelię Jezusa aż po krańce świata. Obecność w procesji Trzech mędrców oddających pokłon Jezusowi przypomniała nam wszystkim wydarzenie z Betlejem opisane w Ewangeliach.

Autor zdjęć : Marcin Duran