Niedziela Miłosierdzia Bożego

Data wydarzenia : 16/04/2023


W pierwszą niedzielę wielkanocną przeżywaliśmy Święto Miłosierdzia Bożego. Tak jak Pan Jezus prosił Siostrę Faustynę w czasie Eucharystii wystawiliśmy do publicznej czci Jego obraz z napisem « Jezu ufam Tobie ». Modliliśmy się gorąco o miłosierdzie Boże dla nas i całego świata. Dzieci przygotowujące się do I komuni świętej otrzymały książeczki z rachunkami sumienia, które mają im pomóc dobrze przygotować się do sakramentu pokuty w którym sposób szczególny rozlewa się Boże Miłosierdzie.

Autor zdjęć : Marcin Duran