Biblia dzieci I Komunia św.

Data wydarzenia : 16/01/2022


W niedzielę 16 stycznia na comiesięcznym spotkaniu dzieci przygotowujące się do I Komunii Św otrzymały Biblię. Ta Święta księga to Słowo samego Boga. Odkrywamy w Niej wielkie dzieła które Pan Bóg dokonywał w życiu wybranych ludzi. Cały Nowy Testament mówi nam o życiu i nauczaniu Jezusa oraz o początkach Kościoła. Pismo Św. to Słowo Boga które wciąż działa w naszym życiu i wskazuje nam drogę. Niech ta Święta księga towarzyszy naszym dzieciom w ich wzrastaniu w wierze nie tylko na czas ich przygotowania do I Komunii Św i sakramentu pokuty ale przez całe ich życie.

Autor zdjęć : Marcin Duran